3 Masjid Peninggalan Kerajaan Islam Di Seluruh Indonesia

Pada zaman dahulu, ada banyak sekali kerajaan islam yang ada di Indonesia. Mereka meninggalkan berbagai macam jejak sejarah yang masih eksis hingga sekarang ini. Salah satunya adalah berupa masjid Masjid merupakan sebuah bangunan besar yang dijadikan sebagai tempat ibadah umat islam. Berikut ini ada beberapa jenis masjid peninggalan masa kerajaan islam di Indonesia menurut https://hasana.id/, yaitu :

  1. MasjidRaya Baiturrahman, Aceh

Masjid Baiturrahman ini merupakan sebuah bangunan masjid yang sudah ada sejak masa Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa penjajahan, masjid digunakan sebagai sebuah markas pertahanan.

Fungsi masjid ini semakin terasa pada masa kepemimpinan Sultan Alaidin Mahmud Syah. Pada saat itu, masjid ini sering digunakan sebagai tempat untuk bermusyawarah  untuk membahas mengenai strategi penyerangan yang dilakukan Belanda kepada kerajaan Aceh pada waktu itu.

  1. Masjid Agung Demak

Masjid Agung Demak merupakan sebuah masjid yang tertua di Indonesia. Masjid ini dibangun oleh Raden Patah yang merupakan seorang raja pertama di Kesultanan Deman pada masa abad ke 15 Masehi. Masjid ini pernah menjadi tempat berkumpulnya walisongo. Masjid megah satu ini berada di kampung Kauman Kelurahan Bintoro Kabupaten Demak.

  1. Masjid Sunan Gunung Jati

Masjid Sunan Gunung Jati mempunyai nama lain masjid Sang Cipta Rasa. Letak masjid ini berada di sekitar kompleks pemakamam Sunan Gunung Jati tepatnya di Desa Astana Gunung Jati, Cirebon Utara. Masjid ini merupakan masjid peninggalan dari kerajaan  Cirebon yang sudah dibangun sejak tahun 1480 atas perintah Nyi Ratu Pakungwati yang dibantu oleh para Walisongo.